Giełdy i kantory
Decred na giełdach i w kantorach
Pozagiełdowi handlarze Decred (OTC)
Handel pozagiełdowy (OTC) pozwala klientom kupować lub sprzedawać Decred bezpośrednio w relacji z handlarzem. Klient i handlarz uzgadniają stałą cenę za dużą liczbę waluty Decred i przeprowadzają transakcję bez udziału giełdy. Minimalna wielkość transakcji dla transakcji pozagiełdowych wynosi zazwyczaj 100 000 USD lub więcej.
Podmioty obsługujące płatności Decred
Rozwiązania dla sprzedawców internetowych pozwalające zacząć akceptować płatności Decred (DCR). Podmioty obsługujące płatności zapewniają szybką i łatwą integrację w celu akceptacji kryptowalut poprzez platformy e-commerce.